جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تماس با ما

آدرس : تبریز -نرسیده به چهارراه ابوریحان 

جنب آموزش و پرورش ناحیه ۳

کد پستی : ۵۱۷۴۸۴۵۱۹۴

شماره تماس : ۳-۰۴۱۳۴۷۹۷۴۰۰

شماره تماس مستقیم دفتر مدیرعامل سازمان همیاری :

04134799099

فاکس : 04134790519

ایمیل :   info@hamyaritbz.ir