جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

کارخانه آسفالت ایلخچی

این کارخانه با ظرفیت تولیدی 60 تن درساعت با مشارکت سازمان همیاری وشهردای ایلخچی (84% سهم سازمان همیاری و 16% سهم شهرداری ایلخچی) و با هدف تامین نیاز آسفالت منطقه ایلخچی اسکو-آذرشهر راه اندازی شده بود که متاسفانه  این مجموعه از 13 سال گذشته به یک کارخانه راکد تبدیل شده بود و نه تنها درآمد پایداری برای سازمان، به همراه نداشت بلکه نیازی از شهرداری­های استان را نیز مرتفع نمی­کرد.

این کارخانه فاقد معدن مصالح بوده و سازمان در سالجاری  اقدام به ثبت و اخذ مجوز معدن نموده و برنامه ریزی برای احیا مجدد کارخانه آسفالت ایلخچی در ماه های اخیر با عقد قرارداد مشارکت و هزینه 35 میلیارد ریالی به عنوان یکی از مهم ترین اهداف سازمان، مورد توجه مدیریت و قرار گرفت. سیاست این سازمان با رویکرد اشتغال زایی و استفاده از توان تخصصی شرکت‌های دانش‌های بنیان و در راستای بهره‌مندی هرچه بیشتر از ظرفیت کارخانه آسفالت ایلخچی درجهت خدمت رسانی به شهرداری های منطقه ، آغاز و برنامه ریزی و مطالعات تخصصی برای تبدیل این مجموعه به پایلوت تولید آسفالت رنگی استان است که این موضوع در مرحله مطالعه و بررسی های علمی- تخصصی است.