جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

درباره سازمان

سازمان همیاری شهرداری های استان آذربایجان شرقی با قدمتی بالغ بر 30 سال، بر اساس مجوز وزارت کشور به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی و با هدف ایجاد هماهنگی و تأمین نیازمندی های شهری و تاسیسات مورد نیاز عمومی و کمک به تأمین خودکفایی شهرداری های استان، آموزش کارکنان این مجموعه‌ها، برگزاری کلاس‌های آموزشی دهیاری‌های استان، اجرای پروژه‌های متعدد عمرانی و سرمایه‌گذاری شاخص در استان و در مجموع هدایت و نظارت بر فعالیت شهرداری¬ها به عنوان سهامداران این بنگاه بزرگ اقتصادی تشکیل شده است.

این سازمان از طریق تجمیع امکانات و سرمایه های کوچک و پراکنده، افزایش توان مالی شهرداری های عضو و توانمندسازی این نهادها را برای اداره امور شهری با ایجاد درآمدهای ناشی از تولید، فعالیتهای اقتصادی و خدماتی بر طبق اصول بازرگانی و با شخصیت حقوقی مستقل در دستور کار داشته و اقدام به انجام کلیه عملیات و معاملات تجاری و بازرگانی اعم از واردات، صادرات در داخل و خارج از کشور و قبول پیمانکاری اعم از مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با تمام یا هریک از موضوعات اساسنامه را راساً و یا به نمایندگی از طرف هریک از شهرداریهای عضو می نماید.

سازمان همیاری شهرداری‌های آذربایجان شرقی مجموعه ای تخصصی، قابل اعتماد و متکی به توان نیروی انسانی، تجهیزات و ماشین آلات فعال است که تا به امروز اقدامات ارزنده ای در بخش های مختلف عمرانی، تجاری، اقتصادی و بازرگانی انجام داده و نقش موثری در رشد و بالندگی هرچه بهتر استان داشته است. این سازمان در راستای تحقق اهداف فوق و با سرلوحه قرار دادن منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری در حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و درون زا، افزایش تولید داخلی و اشتغالزایی هرچه بیشتر برای جوانان متخصص خطه زرخیز و قهرمان آذربایجان شرقی فعالیت می کند.