درباره سازمان

سازمان همیاری شهرداری های استان آذربایجان شرقی با قدمتی بالغ بر 30 سال، بر اساس مجوز وزارت کشور به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی و با هدف ایجاد هماهنگی و تأمین نیازمندی های شهری و تاسیسات مورد نیاز عمومی و کمک به تأمین خودکفایی شهرداری های استان، آموزش کارکنان این مجموعه‌ها، برگزاری کلاس‌های آموزشی دهیاری‌های استان، اجرای پروژه‌های متعدد عمرانی و سرمایه‌گذاری شاخص در استان و در مجموع هدایت و نظارت بر فعالیت شهرداری¬ها به عنوان سهامداران این بنگاه بزرگ اقتصادی تشکیل شده است.

این سازمان از طریق تجمیع امکانات و سرمایه های کوچک و پراکنده، افزایش توان مالی شهرداری های عضو و توانمندسازی این نهادها را برای اداره امور شهری با ایجاد درآمدهای ناشی از تولید، فعالیتهای اقتصادی و خدماتی بر طبق اصول بازرگانی و با شخصیت حقوقی مستقل در دستور کار داشته و اقدام به انجام کلیه عملیات و معاملات تجاری و بازرگانی اعم از واردات، صادرات در داخل و خارج از کشور و قبول پیمانکاری اعم از مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با تمام یا هریک از موضوعات اساسنامه را راساً و یا به نمایندگی از طرف هریک از شهرداریهای عضو می نماید.

سازمان همیاری شهرداری‌های آذربایجان شرقی مجموعه ای تخصصی، قابل اعتماد و متکی به توان نیروی انسانی، تجهیزات و ماشین آلات فعال است که تا به امروز اقدامات ارزنده ای در بخش های مختلف عمرانی، تجاری، اقتصادی و بازرگانی انجام داده و نقش موثری در رشد و بالندگی هرچه بهتر استان داشته است. این سازمان در راستای تحقق اهداف فوق و با سرلوحه قرار دادن منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری در حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و درون زا، افزایش تولید داخلی و اشتغالزایی هرچه بیشتر برای جوانان متخصص خطه زرخیز و قهرمان آذربایجان شرقی فعالیت می کند.